12/06/2021

วัคซีนโควิด ล็อตแรก 2 แสนโดส แตะแผ่นดินไทย(เลขเครื่องบิน)

~

วัคซีนโควิด ล็อตแรก 2 แสนโดส แตะแผ่นดินไทย(เลขเครื่องบิน)

~

~

~

~

~

~

VDO วัคซีนโควิด ล็อตแรก 2 แสนโดส แตะแผ่นดินไทย(เลขเครื่องบิน)

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *