12/06/2021

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแ ล้ว ดีใจ กด1

~

ได้รั บการ ยืนยันจากรัฐบ าลแ ล้ว ดีใจ กด1

~

~

~

~

~

~

~

ได้มีการยืนยันแล้วว่าทางรัฐบาลจะมีการต่ออายุโครงการคนละครึ่งกับเราชนะออกไปอีก โดยทางนายอนุชายืนยันแล้วว่ารัฐบาลจะทำการต่อโครงการคนละครึ่งและเราชนะให้ประชาชนหลังออกมาให้การต้อนรับกับโครงการรัฐบาลดีมาก นาคาศัยประจำสำนักรัฐมนตรีท่านได้กล่าวไว้ว่าจากที่ลงตรวจพื้นที่และตรวจสอบจะอาของโครงการคนละครึ่ง เราชนะกลับคนละครึ่งเชียงจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนึกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลี่ต่างๆทั่วไประบบเป๋าตังหรือไม่ได้รวมกับพ่อค้าประชาชนรัฐบาลมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมาก

~

~

~

~

และทางประชาชนก็ออกมายอมรับแล้วว่าการขายของหมุนเวียนสินค้าได้มีการขายของได้มากขึ้นและมีการขายของได้ดีขึ้นเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่ง ทางรัฐบาลจะมีการสานต่อโครงการนี้อย่างแน่นอนส่วนผลสรุปโครงการคนละครึ่งเฟสสามน่าจะมีผลสรุปได้อย่างชัดในปลายในเดือนเมษาอย่างแน่นอน

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *